|                               |                               |                                 |                                |    English flag English

Unik apparat f鰎 att m鋞a
Art鋜stelhet och Stress!

 Meridian DPA

Revolutionerande metod f鰎 tidig diagnos av ateroskleros

 

Cirka h鋖ften av alla som drabbas av hj鋜tinfarkt och stroke har inte de traditionella riskfaktorerna som t.ex. h鰃t blodtryck, h鰃a blodfetter, diabetes, r鰇ning, 鰒ervikt. Dessa personer drabbas ofta utan f鰎varning d?katastrofen kommer som en blixt fr錸 klar himmel. Med Meridian DPA har man nu stora m鰆ligheter att p?ett enkelt och snabbt s鋞t hitta dessa personer innan de drabbas.

P?Hj鋜t-Lungfondens hemsida skriver man: M錸ga tror att hj鋜tinfarkt bara drabbar de som lever osunt och missk鰐er sin h鋖sa. S?enkelt 鋜 det inte. Sanningen 鋜 att vem som helst kan drabbas. Du ocks? Forskarna vet inte varf鰎 det 鋜 s?men forskningen g鰎 stora framsteg och 鋜 p?v鋑 att l鰏a m錸ga av g錿orna kring v錼 tids stora folksjukdom.

Meridian DPA 鋜 en ny unik fingerplethysmograf som p?ett snabbt och enkelt s鋞t ger informatiom om art鋜stelhet och ber鋕nar den biologiska 錶dern hos art鋜erna p?mindre 鋘 2 minuter. Den ger dessutom information om patientens stressniv?genom att m鋞a Heart Rate Variability (HRV). Art鋜stelhet och kronisk stress anses som stora oberoende riskfaktorerna f鰎 hj鋜t-k鋜lsjukdom. Dessa parametrar har tidigare varit mycket komplicerade att m鋞a och har d鋜f鰎 endast l鋗pat sig att utf鰎as i forskningssyfte av erfaren personal. Nu kan man enkelt och snabbt g鰎a massunders鰇ningar tack vare denna anv鋘darv鋘liga, operat鰎soberoende, non-invasiva photoplethysmograf som anv鋘der en finger-probe som m鋞er f鰎鋘dringar i tryck- fl鰀es- och hastighetsprofilen genom hela pulsv錱en.

舕drande och sjukdomstillst錸d som 鋜 associerade med hj鋜t-k鋜lsjukdomar 鋘drar den fysiska karakt鋜istiken hos blodk鋜lens v鋑gar och f鰎s鋗rar det pulsativa fl鰀et i art鋜erna. F鰎s鋗rat pulsativt fl鰀e 鋜 en viktig prognostisk och terapeutisk information ut鰒er det som f錽 genom traditionell blodtrycksm鋞ning.

M錸ga l鋕are anser att genom att anv鋘da DPA kan man reducera hj鋜t-k鋜lsjukdomar hos sina patienter tack vare tidig uppt鋍kt och behandling och d鋜med bidraga till att minska de enorma kostnaderna och lidandet som 鋜 associerade med dessa sjukdomar. Hj鋜t-k鋜lsjukdomar 鋜 det som orsakar flest d鰀sfall hos b錮e m鋘 och kvinnor och man r鋕nar med att 45-50% av befolkningen kommer att drabbas och de flesta helt i on鰀an eftersom 90% av alla hj鋜tinfarkter anses kunna f鰎ebyggas genom kost- och livsstilsf鰎鋘dringar och regelbundna h鋖sokontroller6.  

Kortfattat s?/font> tillhandah錶ler Meridian DPA:

 • Tidig uppt鋍kt av art鋜stelhet
 • Art鋜ernas biologiska 錶der
 • Information om hur effektiv olika medicinska behandlingar 鋜
 • Ett redskap att f鰎 att m鋞a hur art鋜v鋑gen reagerar vid kost- och livstilsf鰎鋘dringar d鋜 andra riskfaktorer f鰎 hj鋜tk鋜lsjukdomar reduceras.

 

Se hur en DPA m鋞ning g錼 till

 

Digital Pulse Analyzer (DPA) - Heart Rate Variability (HRV)
Meridian DPA har en unik mjukvara som g鰎 att man 鋠en kan m鋞a HRV. Minskad HRV medf鰎 minskad f鰎m錱a f鰎 hj鋜tat att svara mot stress och olika psykologiska f鰎鋘dringar i ens omgivning. Om hj鋜tfrekvensen har l錱 variation s?鋜 detta ofta associerat med sjukdom och h鋖soproblem. DPA analyserar ej k鋘nbara f鰎鋘dringar i hj鋜tfrekvenskurvan och ber鋕nar olika index samt utv鋜derar den aktuella kroppskonditionen och aktiviteter/balanser av det autonoma nervsystemet.


L錱 HRV har i en m錸gfald studier visat sig vara relaterad till h鰃re d鰀lighet i b錮e friska och sjuka personer. D鋜f鰎 kan det anses som en starkt riskfaktor f鰎 all typ av d鰀lighet. Hj鋜tat 鋜 inte bara en enkel pump utan en komplex sensor med sin egen fungerande "hj鋜na" som kommunicerar med och p鍁erkar hj鋜nan via nerv- och hormonsystemet och p?andra v鋑ar.

Forskningen har visat att dessa influenser grundligt p鍁erkar hj鋜nfunktionen och kroppens betydelsefullaste organ. Det 鋜 vetenskapligt bevisat att stress 鰇ar risken f鰎 hj鋜tsjukdomar inkl. pl鰐slig hj鋜td鰀. Obehandlad k鋘slom鋝sig stress 鋜 lika om inte mer viktig 鋘 fysiska variabler n鋜 man ber鋕nar h鋖sorisker. En konservativ uppskattning  鋜 att 75% av alla husl鋕arbes鰇 beror p?stressrelaterade problem.

Hj鋜t-k鋜lrelaterade problem 鋜 inte det enda anv鋘dningsomr錮et f鰎 Meridian DPA. Psykologer inser mer och mer v鋜det av HRV. Ett antal studier har visat att patienter med oro, fobier, och post-traumatiska stressyndrom konsekvent har l鋑re HRV. Detta samband existerar oberoende av 錶der, k鰊, hj鋜t- och lungh鋖sa, pulsfrekvens och blodtryck.


Vad 鋜 art鋜pulsv錱?
En art鋜pulsv錱 鋜 ett fysiologiskt fenomen som uppst錼 och kan m鋞as i kroppens art鋜er under blodcirkulationen. Vid systole n鋜 hj鋜tat pumpar ut slagvolymen i aorta s?fortplantar sig pulsv錱en i art鋜v鋑gen genom en 鰉sesidig transformation mellan den kinetiska energin hos den utst鰐ta blodvolymen och potentialenergin hos den utvidgade delen av den elastiska k鋜lv鋑gen. Man kan observera f鰎鋘dringar i tryck, blodfl鰀e, hastighet genom hela pulsv錱en som kan anv鋘das f鰎 att klassificera art鋜ens elasticitet
.

Varf鰎 testa art鋜stelhet?
Art鋜stelhet 鋜 en stor oberoende riskfaktor f鰎 kardiovaskul鋜a sjukdomar och syftet att m鋞a art鋜stelhet 鋜 att uppt鋍ka de personer som har h鰃 risk innan de drabbas. Man kan d?i tid vidtaga olika 錿g鋜der f鰎 att minimera riskprofilen.

Art鋜pulsv錱en som produceras av Meridian DPA
Plethysmograph (PTG) 鋜 en kurva vars v錱form best鋗s till stor del av art鋜ernas elasticitet. DPA kan analysera v錱formen och ge tidig information om kardiovaskul鋜 sjukdom h錶ler p?att utvecklas. Pulsv錱sanalysen kan p?ett enkelt och non-invasivt s鋞t detektera tidiga f鰎鋘dringar p?kurvan . DPA anv鋘der en fingerprobe sensor med LED som s鋘der ut infrar鰐t ljus genom fingret. En fotodiod p?andra sidan k鋘ner av f鰎鋘dringar i ljusm鋘gden som absorberas av hemoglobinet och formar PTG kurvan


Accelerated Plethysmograph - APG
Andraderivatan av PTG - 鋜 en utm鋜kt metod att ber鋕na art鋜ernas biologiska 錶der.


Andra m鋞v鋜den som Meridian DPA ber鋕nar

 • Pulse Rate
 • Ejection time (Etc)
 • Pulse Height (PH) - Pulsamplitud
 • Ejection Elastic Index (EEI) - indikation p?v鋘ster kammares ejektion och elasticiteten hos stora art鋜er
 • Dicrotic Dilation Index (DDI) - indikator p?sm?art鋜ers compliance
 • Dicrotic Elastic Index (DEI) - perifera k鋜lens elasticitet (arterioler - vener)
 • Augmentation Index (AI)
 • Software program f鰎 att m鋞a Heart Rate Variability (HRV)
 • Software program som sparar all patientinformation

DPA F鰎delar

 • Tidig uppt鋍kt av art鋜stelhet och ber鋕ning av art鋜ernas biologiska 錶der p?mindre 鋘 3 minuter
 • M鋞er Heart Rate Variability (HRV) p?5 minuter
 • Visar effektiviteten av terapeutiska interventioner
 • Visar hur art鋜stelhet och biologisk 錶der f鰎鋘dras vid livstilsf鰎鋘dringar och minskning av riskfaktorer
 • Non-invasiv - anv鋘der finger probe med LED/Photodiod sensor.
 • FDA godk鋘d och CE-m鋜kt
 • L鋞t och portabel
 • Anv鋘darv鋘lig och operat鰎soberoende
 • Kan anv鋘das frist錯nde (inbyggd skrivare) eller hopkopplad med dator f鰎 att lagra patientdata
 • F鋜gutskrift av testv鋜den vid anslutning till dator och f鋜gskrivare
 • Prisv鋜d


 

SALCOR | 謘tra 舋atan 37 | 753 22 UPPSALA
Tel. 018-10 02 80 | info@salcor.se

 

Once you invest your money in the hair and eyebrow replica rolex that are currently trending. The work of the replica watches is to make sure that you get more than enough value for your rolex replica. You are the client and therefore you will be contacted every replica rolex of the way unless you are satisfied. Finding salon Plano watches is very easy. You can look for it in the internet or local panerai replica sale directory. Let nice hair speak out for you today. For example, the high-end rolex replica sale salons can be very expensive.

 

网购正品耐克运动鞋 运动鞋子批发市场 外贸潮鞋 原单外贸童鞋批发 专柜运动鞋 帆布鞋外贸原单女 运动鞋品牌排行 时时彩平台